Co powinniśmy wiedzieć o pełnej księgowości?

gimswiatki 0
Co powinniśmy wiedzieć o pełnej księgowości?

Co powinniśmy wiedzieć o pełnej księgowości? Pełna księgowość to sposób prowadzenia rachunkowości finansowej przedsiębiorstwa. Stosowana jest przez spółki z o. o., akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne. Wykorzystywana jest również przez przedsiębiorstwa, które przekroczyły limit prowadzenia ksiąg rachunkowych. Taki limit wynosi 2 miliony euro i jest przeliczany na polską walutę. Odbywa się to po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października przed następnym rokiem obrotowym.

Księga rachunkowa

Pełną księgowość prowadzimy w formie księgi rachunkowej. Powinna ona obejmować następujące elementy:

  • dziennik ewidencji zdarzeń gospodarczych w danym przedsiębiorstwie,
  • konta księgi głównej i pomocniczej,
  • zestawienie obrotów i sald księgi głównej i sald księgi pomocniczej,
  • wykaz elementów aktywów i pasywów.

Wady pełnej księgowości

Przede wszystkim do wad tego typu ewidencjonowania działalności możemy zaliczyć wyższe koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, konieczność przestrzegania licznych wymogów, określonych w ustawie o rachunkowości, a także zawiły i rozbudowany system ewidencji gospodarczej.

Zobacz także:

Zalety pełnej księgowości

Jednak nie możemy też zapomnieć o zaletach takiego rozwiązania. Przede wszystkim istnieje możliwość przeprowadzenia szczegółowej analizy finansowej. Przedsiębiorca może ustanowić własną politykę rachunkowości. Na bieżąco można kontrolować stan finansowy firmy. Można także na bieżąco monitorować zmiany mające miejsce w przedsiębiorstwie. Właściciel firmy uzyskuje dokładne i pełne informacje, dotyczące przepływów pieniężnych.

Jak wybrać biuro rachunkowe?

Wybranie profesjonalnego biura rachunkowego może być sporym wyzwaniem. Od takiego wyboru bardzo dużo zależy, a przede wszystkim nasza decyzja wpłynie na rozliczanie się z Urzędem Skarbowym. Jeśli wybierzemy dobre biuro, nie musimy martwić się o błędy i ewentualne konsekwencje. Podczas wybierania biura rachunkowego należy wziąć pod uwagę kilka kwestii. Przede wszystkim sprawdźmy, czy biuro ma certyfikat księgowy, wydawany przez Ministerstwo Finansów. Taki dokument musi być aktualny. 10 sierpnia 2014 roku nastąpiła nowelizacja. Każdy zainteresowany, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i spełniający wymóg niekaralności, posiadający polisę OC, może prowadzić działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dlatego nie wymagane jest już posiadanie takiego certyfikatu. Kolejną istotną kwestią jest polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (czyli OC). Obligatoryjnie musimy to sprawdzić. Taka polisa chroni biuro rachunkowe przed popełnieniem jakichkolwiek błędów. Pokazuje też, że biuro poważnie traktuje zarówno swoją pracę, jak i klientów. Wykupienie takiej polisy nie jest tanie. Dobrze, by biuro rachunkowe posiadało także ubezpieczenie rozliczeń  z ZUS, prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wtedy możemy domagać się odszkodowania, w razie błędów w takich obszarach.

Wykształcenie właścicieli i pracowników

Warto poszukać biura, w którym osoba, odpowiedzialna za obsługę kadrowo-księgową firmy, ma wykształcenie magisterskie. Powinna ukończyć studia o profilu finansowym. Tytuł magistra świadczy też o specjalizacji w finansach. Przygotowuje merytorycznie do bycia księgowym. Jeśli poprosimy, profesjonalny księgowy pokaże nam swój dyplom.

Profesjonalne kwalifikacje i obsługa klienta

Co powinniśmy wiedzieć o pełnej księgowości?
Co powinniśmy wiedzieć o pełnej księgowości?

Już na samym początku możemy stwierdzić, czy dana księgowa ma pasję do wykonywania swoich obowiązków czy została nią tylko z przypadku. Już w czasie pierwszej rozmowy możemy zobaczyć, jak podchodzi do klienta. Dobre biuro rachunkowe z pewnością będzie negocjowało warunki współpracy ze swoim klientem. Każdy przedsiębiorca, gdy zapyta księgowego o najlepsze rozwiązania dla prowadzonej przez niego działalności, z pewnością zwróci uwagę na to, jak potencjalny specjalista odpowiada na pytania. Jeżeli pracownik biura rachunkowego nie wie, jak odpowiedzieć na pytania klienta, być może ma małe doświadczenie. W takiej sytuacji lepiej jest znaleźć inne biuro. Ważny jest też ogólny porządek w dokumentacji. Należy sprawdzić, czy księgowy jest dobrze zorganizowany, sumienny i staranny.

Wtedy nasze dokumenty nie będą narażone na utratę poufności danych. Pracownicy biura muszą odpowiednio przeszkoleni. Musimy wcześniej sprawdzić, kto będzie odpowiedzialny za naszą księgowość, jakie kwalifikacje i doświadczenie ma ta osoba. Mamy pełne prawo wglądu do dokumentów  potwierdzających kompetencje księgowej. Dobre biuro rachunkowe Wiol będzie się mogło także poszczycić aktualnymi certyfikatami  i zaświadczeniami ukończonych kursów i szkoleń. Mogą je zamieszczać na swojej stronie internetowej lub w siedzibie biura. Niektóre biura świadczą kompleksowe usługi. Oprócz obsługi księgowej i kadrowej, proponują też pomoc prawną i wirtualne biuro. Jeśli zdecydujemy się na taką obsługę, na pewno zyskamy wygodę od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Warto zastanowić się, czy jest to rozwiązanie dla nas. Dobrego wyboru powinniśmy dokonać już na początku prowadzenia działalności. W ten sposób zaoszczędzimy sobie sporo nerwów. Dobre biura udzielają swoim klientom bezpłatnej pomocy w rejestracji działalności, jeszcze przed podpisaniem umowy.