OCP przewoźnika

gimswiatki 0
OCP przewoźnika

W Polsce dla branży transportowej dostępne są ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Ubezpieczenie OCP przewoźnika należy do tych drugich, ale większość firm transportowych decyduje się na ich wykupienie, ponieważ wpływa to na jakość ich funkcjonowania. Dlaczego? Przewoźnik odpowiada za powierzony towar od chwili jego odebrania od klienta do czasu jego oddania odbiorcy. W sytuacji uszkodzenia, zniszczenia czy utraty ładunku wykupiona polisa OCP przewoźnika zabezpiecza jego interesy i to ubezpieczyciel pokrywa koszty likwidacji szkody. Umowa ubezpieczeniowa jest zawierana na 12 miesięcy, po upływie których musi być wznowiona, ponieważ nie odnawia się automatycznie

Jakie gwarancje uzyskuje ubezpieczony przewoźnik w zakresie polisy OCP?

Posiadając polisę OCP przewoźnika https://www.pgrudnik.edu.pl/ocp-przewoznika/ przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności finansowej w przypadku zaistnienia szkody na przewożonym towarze. Niewykonanie czy też nierzetelne wykonanie przewozu ładunku (również opóźnienie w dostawie) przechodzi na towarzystwo ubezpieczeniowe.

Taka forma ubezpieczenia otacza ochroną zarówno przewoźnika i właściciela ładunku. Pierwszy nie musi wykładać własnych środków finansowych a drugi otrzymuje odszkodowanie od ubezpieczyciela za poniesione straty. Nic dziwnego, że ubezpieczenie OCP jest często wykupowane przez firmy transportowe. Kontrahenci poszukując wiarygodnego przewoźnika, który zapewni bezpieczeństwo ładunkowi podejmują współpracę z tym który posiada aktualną polisę OCP.

Zakres ochrony towarów jest ujęty w polisie, która powinna być idealnie dopasowana do potrzeb danego przedsiębiorstwa transportowego. Dobrze opracowana umowa ubezpieczeniowa zabezpiecza interesy przewoźnika i kontrahenta w/w przypadkach, jeżeli zachował on zasady uzgodnione z ubezpieczycielem.

Jakie korzyści zapewnia polisa OCP przewoźnikowi?

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych chroni ubezpieczonych przed koniecznością wypłaty odszkodowania z własnych środków w przypadku zniszczenia towaru. Obowiązek o prawidłowe zabezpieczenie i przewóz ładunku spoczywają na przewoźniku oraz kierowcy a ich nie dotrzymanie skutkuje niewypłaceniem odszkodowania. Na rynku usług ubezpieczeniowych funkcjonują także towarzystwa, zapewniające ochronę przewoźnikowi, gdy szkoda jest wynikiem czynu umyślnego, niedbalstwa kierowcy itp.

Każdy ubezpieczyciel stosuje indywidualne zasady wyliczania składki na OCP przewoźnika. Co bierze pod uwagę?

  • Roczne obroty z usług przewozowych.
  • Wysokość sumy gwarancyjnej.
  • Rodzaj transportowanych ładunków.
OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Wykupując ubezpieczenie OCP przewoźnik musi pamiętać, że suma gwarancyjna powinna pokrywać całkowitą wartość ładunku, który jest przewożony w jednym transporcie. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, dlatego cenę można negocjować. Zdarza się, że ubezpieczyciel dąży do franszyzy redukcyjnej, czyli udziału własnego przewoźnika w pokryciu szkody. Czy to jest korzystne? Na pewno ubezpieczenie jest tańsze, ale gdy dojdzie do szkody, będzie on musiał pokryć cześć strat.

Inną ważną kwestią wiążącą się z zakresem ubezpieczenia OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ jest przewóz towarów niebezpiecznych ADR. A także podwyższonego ryzyka, czyli: ważnych dokumentów, pieniędzy, leków, elektroniki, dzieł sztuki, alkoholu, żywych zwierząt itp. Czy można rozszerzyć zakres ubezpieczenia OCP o takie elementy? Tak, są dodatkowe klauzule, które zapewnią szerszą ochronę, ale wymagają zapłacenia wyższej składki.

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z OCP przewoźnika?

Jeżeli w umowie ubezpieczeniowej OCP przewoźnika zawarto wykluczenia, taka sytuacja może mieć miejsce. Przede wszystkim dotyczy to niesprawnego pojazdu, oddania ładunku nieuprawnionej osobie, niedbalstwa podczas załadunku lub rozmieszczenia towaru. A także kierowania pojazdem przez osobę nietrzeźwą, wjazdu do państw wykluczonych w umowie, parkowaniu pojazdu poza parkingami strzeżonymi.

Rodzaje OCP przewoźnika pod kątem terytorialnym

Firmy transportowe mogą wykupić OCP krajowe oparte na prawie przewozowym i OCP międzynarodowe oparte na Konwencji CMR. Każda z wymienionych regulacji obejmuje inny zakres odpowiedzialności właściciela firmy transportowej i towarzystwa ubezpieczeniowego. Należy zaznaczyć, że ubezpieczenie OCP przewoźnika (międzynarodowe) jest przeznaczone dla firm, które zawodowo przewożą ładunki na obszarze Europy. Polisa może zawierać wykluczenie takich państw jak: Rosja, Ukraina, Kazachstan, Mołdawia, Białoruś. Z OCP przewoźnika mogą skorzystać osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą.

Kiedy działa ubezpieczenie OCP przewoźnika?

Opóźnienie w dostarczeniu ładunku
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie właścicielowi towaru, gdy doszło do opóźnienia w dostawie z powodu trudnych warunków atmosferycznych panujących na drogach lub w przypadku wypadku drogowego.

Przechowywanie powierzonego do przewozu towaru
Jeżeli podczas przewozu ładunku doszło do awarii pojazdu i konieczne było jego przechowywanie, ubezpieczyciel pokryje koszt magazynowania.

Zapobieganie szkodom przez przewoźnika
Towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci przewoźnikowi poniesione przez niego koszty związane z postępowaniem związanym ze zmniejszeniem rozmiarów szkody. A chodzi o przeładunek przewożonego towaru, podstawienie innego pojazdu.

Firma transportowa posiadająca ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.linkedin.com/company/ocp-przewoznika/ staje się wiarygodnym partnerem biznesowym. Decydując się rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, można dostosować polisę do wymagań firmy i zapewnić jej płynność finansową.