Rehabilitacja, co to znaczy?

gimswiatki 0
Rehabilitacja, co to znaczy?

Rehabilitacja, co to znaczy? Rehabilitacja medyczna to zespół działań medycznych i psychologicznych, których celem jest całkowite lub częściowe przywrócenie upośledzonych lub utraconych funkcji organizmu. Które powstało w wyniku ostrego rozwoju procesu patologicznego a także zapobieganie i zmniejszanie stopnia ewentualnej niepełnosprawności. To także zapewnienie poprawy jakości życia, utrzymanie sprawności osoby. Zabiegi rehabilitacyjne może wykonywać tylko doświadczony, dobry rehabilitant, który posiada wiedzę o wpływie poszczególnych procedur na organizm człowieka.

Rehabilitacja ruchowa – co to znaczy?

Rehabilitacja ruchowa to przywrócenie zdolności osoby do wykonywania określonych ruchów, najpierw przy pomocy specjalistów, a następnie samodzielnie. Ostatecznym celem rehabilitacji jest całkowite przywrócenie funkcji upośledzonych w wyniku urazu lub choroby. Program rehabilitacji ruchowej to połączenie zabiegów medycznych mających na celu przywrócenie zakresu ruchu dobieranie indywidualnych zabiegów usprawniających.

Główne funkcje rehabilitacji ruchowej to:

 • Maksymalne możliwe przywrócenie zakresu ruchu
 • Dostosowanie sprawności ruchowej do codziennego życia
 • Przywrócenie maksymalnej zdolności do wykonywania prac domowych.

Przywrócenie aktywności fizycznej jest konieczne dla osób, które doznały:

 • Udaru
 • Zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • Urazowe uszkodzenie mózgu z utworzeniem krwiaka wewnątrzczaszkowego
 • Choroby wymagające długiego leżenia w łóżku
 • Osteochondroza i inne zwyrodnieniowe patologie układu mięśniowo-szkieletowego
 • Złamania i zwichnięcia kości.

Rehabilitacja ruchowa prowadzona przez wykwalifikowanego, dobrego rehabilitanta skupia się na:

 • Masaż leczniczy
 • Terapia ruchowa: zaczyna się od biernej (wykonywane są przez specjalistę kończynami pacjenta), kończy się aktywnymi ruchami
 • Metody fizjoterapeutyczne: pole magnetyczne, fala uderzeniowa, laser.
 • Mechanoterapia – rozwijanie stawów za pomocą specjalnych symulatorów (np. zajęcia na terapeutycznych rowerach treningowych).

Rehabilitacja ortopedyczna – co to znaczy?

Rehabilitacja ortopedyczna to kompleks działań terapeutyczno-profilaktycznych, których celem jest maksymalne przywrócenie utraconych zdolności pacjenta. Rehabilitacja odgrywa bardzo ważną rolę, szczególnie w zakresie ortopedii i traumatologii, gdzie osoba po ciężkich chorobach i kontuzjach traci najbardziej istotne umiejętności i zdolności. Głównym zadaniem rehabilitacji jest przywrócenie siły mięśniowej pacjenta, a także zapobieganie nawrotom choroby czy wystąpieniu powikłań.

Rehabilitacja, co to znaczy?
Rehabilitacja, co to znaczy?

Rehabilitacją ortopedyczną zajmuje się zespół specjalistów: ortopedzi, ortopedzi-traumatolodzy, rehabilitanci, fizjoterapeuci. Wszystkie zabiegi dostosowywane są do indywidualnych potrzeb. W kompleksowej rehabilitacji pacjentów podstawą metod nie lekowych są fizjoterapia. Szeroko stosuje się terapię laserową, zmienne pole magnetyczne itp. Rehabilitacja ortopedyczna jest ogólnie zalecana, jeśli istnieją trwałe ograniczenia jakości życia i konieczne jest utrzymanie długoterminowej mobilności.

U pacjentów, którzy przeszli operację stawów (endoprotezoplastykę), czas rekonwalescencji jest znacznie skrócony. Są wdrażane nowe metody rehabilitacji ruchowej, gimnastyki leczniczej z wykorzystaniem nowoczesnych symulatorów rozwoju stawów. Powstały specjalne programy rehabilitacyjne do leczenia zespołu bólowego kręgosłupa u pacjentów z procesami zwyrodnieniowymi kręgosłupa, w tym u tych, którzy przeszli różne zabiegi chirurgiczne kręgosłupa.

Sprawdź koniecznie:

Rehabilitacja poudarowa – co to znaczy?

fizjoterapeuci
fizjoterapeuci

W ostatnich latach wzrosła liczba osób w młodym i średnim wieku, którzy przeszli udar. Jest więcej pacjentów z poważnymi objawami neurologicznymi i dużymi zaburzeniami ruchu. Rehabilitacja poudarowa sprowadza się do stosowania nowoczesnych metod, takich jak usprawnianie nerwowo-mięśniowe, pole magnetyczne, pionizacja. Program rehabilitacji obejmuje zajęcia metodą grupową lub metodą indywidualną, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych symulatorów według specjalnej metody opracowanej dla grupy pacjentów. Dzięki temu szybciej wzrasta ich tolerancja na aktywność fizyczną, zmniejsza się farmakoterapia, poprawia się tło emocjonalne.

Rehabilitacja poudarowa to zestaw działań mających na celu przywrócenie utraconych zdolności i funkcji organizmu w wyniku upośledzenia krążenia krwi w mózgu. Rehabilitacja po udarze krwotocznym, a także po udarze niedokrwiennym wymaga zaangażowania dobrych rehabilitantów. Pozwala to na przywrócenie utraconych zdolności przy minimalnym upośledzeniu funkcjonalnym. W sumie istnieją dwa rodzaje tej patologii:

 • Udar niedokrwienny – zaburzenie krążenia krwi w związku z częściowym lub całkowitym zablokowaniem naczynia
 • Udar krwotoczny – zaburzenie integralności naczynia z późniejszym krwotokiem w mózgu.

Objawy udaru różnią się w zależności od tego, która część mózgu została dotknięta (lewa lub prawa strona, konkretny obszar), a także od stopnia uszkodzenia tkanki mózgowej. W większości przypadków rehabilitacja po udarze krwotocznym jest dłuższa i trudniejsza ze względu na cięższy charakter zmian. W ramach rehabilitacji specjaliści starają się przywrócić nie tylko utracone podstawowe umiejętności, ale także przywrócić pacjenta do satysfakcjonującego życia, skupiając się na zadaniach, które są niezbędne dla konkretnej osoby.

Spondylus rehabilitacja Szczecin
Aleja Papieża Jana Pawła II 36
70-453 Szczecin
665035035
www.spondylus-rehabilitacja.pl