Rozwód – jak się do niego przygotować?

gimswiatki12 0
Rozwód - jak się do niego przygotować?

Rozwód – jak się do niego przygotować? “I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską dopóki śmierć nas nie rozłączy” – te słowa przysięgi małżeńskiej nie zawsze są dotrzymywane. Zdarzają się sytuacje, kiedy dwoje ludzi postanawia zakończyć swój związek małżeński i decyduje się na rozwód. Jak przygotować się do rozwodu? Czy prawnik od rozwodów pomoże przejść przez proces szybko? Ile czeka się na decyzję o rozwodzie?

Według definicji rozwód to rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd, na podstawie wniosku wniesionego przez jedną lub dwie strony. Adwokaci od rozwodów pomogą zebrać odpowiednie dokumenty i ułatwią odnalezienie się na sali sądowej.

Wniosek o rozwód – jak złożyć?

Decyzja o rozwodzie często podejmowana jest pod wpływem silnych emocji. Zanim zdecydujemy się na podjęcie decyzji o unieważnieniu małżeństwa, warto przemyśleć wszystkie za i przeciw rozwodowi. Musimy być pewni, że małżeństwo w sferze emocjonalnej i fizycznej przestało faktycznie istnieć. Jeśli po przemyśleniu uznasz, że ze związku małżeńskiego nic nie zostało, wówczas możesz składać wniosek o rozwód. Podczas pisania pozwu rozwodowego należy określić wszystkie przyczyny rozpadu związku małżeńskiego.

Pozew o rozwód składa się w dwóch egzemplarzach w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania małżonków, w formie pisemnej. Musimy w nim zawrzeć  wszystkie niezbędne dane małżonków, z wyraźnym zaznaczeniem czy przyczyną rozwodu jest wina współmałżonka czy też nie. Pozew rozwodowy powinien zostać skrupulatnie przygotowany. Kancelaria prawna od rozwodów pomoże zebrać niezbędne dokumenty, odpowiednio sformułować wniosek rozwodowy, a także pomoże ustalić wysokość alimentów czy harmonogram sprawowania opieki nad dziećmi. Warto również przemyśleć kwestie podziału majątku. Oczywiście podział majątku nie musi być dokonany od razu. Po ogłoszeniu rozwodu, można złożyć dodatkowy wniosek, w którym będziemy chcieli dokonać podziału majątku.

Kancelaria od rozwodów – jak wybrać?

Rozwód - jak się do niego przygotować?
Rozwód – jak się do niego przygotować?

Przez rozwód trudno przejść samemu. Warto więc rozejrzeć się za kancelarią, w której pracują prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym. Jakie cechy powinien posiadać prawnik od rozwodówPrzede wszystkim musi specjalizować się w prawie rodzinnym, zwłaszcza w rozwodach. Dobrze jeśli ma na swoim koncie wygrane sprawy. Kompetencje adwokata powinny być poparte studiami, jak również udziałem w konferencjach. Będzie to oznaczało, że prawnik podnosi swoje kompetencje i się rozwija. Do każdej sprawy prawnik powinien podchodzić indywidualnie.

Dobry prawnik rozwodowy powinien znać się na relacjach międzyludzkich. Powinien być również empatyczny. Musi wcielić się w sytuację swojego klienta, aby jak najlepiej ją zrozumieć. Dobry prawnik od rozwodów powinien umieć dokonać analizy prawnej klienta i zaplanować wszystkie działania procesowe. Szukając kancelarii od rozwodów warto rozpytać się wśród znajomych. Poprzez polecenia możemy znaleźć najlepsze miejsce, które odpowiednio zajmie się naszą sprawą.

Jak długo trwa rozwód?

Na długość rozprawy rozwodowej ma wpływ przede wszystkim czy wniosek zawierał orzeczenie o winie czy nie. Rozwody, które orzekane są bez winy małżonków są znacznie krótsze. Orzeczenie o ustaniu związku małżeńskiego możemy uzyskać nawet po 3-4 miesiącach. Często kończy się na jednej rozprawie. Znacznie bardziej skomplikowane są rozwody, w których orzeka się o winie współmałżonka. Taki rozwód trwa o wiele dłużej i jest bardziej bolesny dla obu stron. Długość zależy od winy, którą chcemy udowodnić, od przedstawionych dowodów, a także ilości świadków, którzy będą zeznawali w trakcie procesu rozwodowego.

Rozwód nie jest niczym przyjemnym. Jeśli małżonkowie są mocno skonfliktowani, mają żal do drugiej osoby, wówczas na sali sądowej wyciągane się liczne brudy, które sprawiają, że proces zdecydowanie się wydłuża. W takich sytuacjach, adwokaci od rozwodów są nieocenieni. Pomogą przygotować odpowiedni plan procesu i zadbają o wszystkie dowody w sprawie, a także przygotują odpowiednio świadków.

Alimenty – komu się należą?

Jeśli małżonkowie mieli dzieci, wówczas istotnym elementem procesu rozwodowego jest ustalenie wysokości alimentów. Rodzice mają obowiązek utrzymywania swoich dzieci i nawet po ustaniu związku małżeńskiego muszą na nie łożyć. Kwota zasądzonych alimentów zależy od wielu czynników. Jednym z nich są zarobki rodziców i sytuacja finansowa rodzica, pod którego opieką zostają dzieci. W trakcie procesu rozwodowego należy przygotować odpowiednie rachunki, które pokażą jakie są wydatki na dzieci. Kwota alimentów powinna odzwierciedlać rzeczywiście ponoszone koszty utrzymania dzieci, a nie rekompensować ewentualną winę współmałżonka. Jednak alimenty nie są tylko zasądzane w przypadku posiadania dzieci. Również żona bądź mąż mogą wystąpić o alimenty, jeśli rozwód został orzeczony o winie. W tym przypadku kwota alimentów również zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest wysokość zarobków exmałżonków. Ważne jest również to czy jeden z małżonków nie założył nowej rodziny.

Czy można krok po kroku przygotować się do rozwodu? Tak, pod warunkiem, że decyzja o ustaniu związku małżeńskiego jest podjęta na spokojnie bez emocji. Przewidując kolejne etapy rozwodu, jesteśmy w stanie ograniczyć stres do minimum.