Filtry dla przemysłu

gimswiatki12 0
Filtry dla przemysłu

Filtry dla przemysłu są urządzeniami używanymi celem oczyszczania materiałów sypkich, gazów, jak i cieczy. Czym jest tak naprawdę filtracja przemysłowa? Jakie można wyróżnić filtry przemysłowe i jakie mają one zastosowanie?

Filtracja przemysłowa

Rolą filtrów przemysłowych jest zatrzymywanie możliwie największej liczby zanieczyszczeń, które wpływają negatywnie na środowisko pracy oraz procesy technologiczne. Właściwie wybrane filtry obniżają znacznie koszty użytkowania urządzeń. Procesy filtracji wykorzystuje się w przypadku większości gałęzi przemysłowych – między innymi w samochodowej, chemicznej czy spożywczej. Niemniej jednak filtracja przemysłowa stanowi wyzwanie dla producentów oraz użytkowników. Kluczem do osiągnięcia w tym temacie sukcesu będzie dobranie właściwego do wybranych warunków filtra. Proces filtracji opiera się na rozdzielaniu składników mieszaniny gazu/cieczy z zawieszonymi cząsteczkami stałych ciał dzięki zastosowaniu porowatych przegród, które przepuszczają gazy albo ciecze i zatrzymują ziarna stałej fazy.

Wyróżnić możemy dwa typy filtracji: oczyszczającą nazywaną klarowaniem – używa się jej w przypadku zawiesin mających stężenie fazy stałej na poziomie <0,1% celem otrzymania filtratu, jak i rozdzielającą zwaną separowaniem, która znajduje zastosowanie w przypadku zawiesin mających stężenie fazy stałej >1% celem otrzymania osadu albo filtratu.

Filtry przemysłowe – rodzaje

Filtry przemysłowe https://airconfilters.pl mogą się między sobą różnić z uwagi na różne zastosowanie – mogą być przystosowane do pracy w warunkach standardowego ciśnienia, podciśnienia oraz nadciśnienia. Sprawdzą się idealnie w przypadku konieczności oczyszczania gazów, cieczy, jak i w procesach separacji. 

Przykładowo podczas oczyszczania cieczy, używane są filtry wody, chłodziw oraz oleju, w czasie filtracji emulsji i olejów wykorzystuje się zaś filtry hydrauliczne, a celem oczyszczenia i uzdatniania wody używane są automatyczne filtry samoczyszczące czy filtry magnetyczne. Filtry powietrza stosuje się celem sterylizacji czy oczyszczania powietrza oraz w procesie separacji gazów. 

Najważniejszy podział filtrów używanych w przemyśle przedstawia się jak niżej:

      • filtry do oczyszczania powietrza,
      • filtry do oczyszczania cieczy,
      • filtry do separowania frakcji.

Filtry powietrza

Jeśli chodzi o filtry powietrza https://airconfilters.pl/filtry-do-przemyslu-i-produkcji/, ich zastosowanie w przemyśle jest bardzo szerokie. Używane są one nie tylko celem oczyszczania powietrza – do jego sterylizowania, ale również do separowania wybranych gazów, przykładowo dwutlenku węgla czy czystego azotu. Przemysłowe filtry gazowe znajdą zastosowanie w różnorodnych branżach i w przypadku wielu kategorii urządzeń.

Jednym spośród najczęstszych zastosowań dla tego rodzaju filtrów będą systemy do sprężania powietrza, które wykorzystuje się następnie różnego typu narzędzi czy też specjalnych technologicznych procesów w zakładach remontowych albo produkcyjnych.

Filtry cieczy

Filtry cieczy są grupą filtrów z przeznaczeniem między innymi celem uzdatniania wody w procesach technologicznych albo do jej oczyszczenia po zakończonych tego typu procesach – zanim taką wodę odprowadzi się do ścieków. Filtry przemysłowe tego rodzaju to między innymi filtry magnetyczne, które wykazują zdolność do wychwycenia drobinek metalu z wody. Tego typu filtry stosuje się nierzadko w zamkniętych przemysłowych systemach hydraulicznych obiegów, celem szybkiego oczyszczania wody z ciężkich zanieczyszczeń, które mogą przyczynić się do uszkodzenia elementów w tego rodzaju systemach.

W tej kategorii filtrów znajdują się także klasyczne filtry wodociągowe, które służą celem oczyszczania wody z zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych oraz mechanicznych, jak również filtry oleju, które mają zapobiegać szybkiemu uszkadzaniu silników spalinowych, wspomagając wychwytywanie obecnych w oleju niewielkich zanieczyszczeń.

Separatory frakcji

Separatory frakcji używa się w przypadku sypkich materiałów, kiedy konieczne jest oddzielenie podobnych z uwagi na parametry fizykochemiczne media. 

Inny podział filtrów przemysłowych

Filtry dla przemysłu
Filtry dla przemysłu

Filtry przemysłowe https://www.sensownie.edu.pl/filtry-dla-przemyslu/ można podzielić również z uwagi na możliwość użycia w różnorodnych gałęziach przemysłowych. Zwykle w przemyśle używa się filtrów koalescencyjnych, workowych, kątowych, koszowych, patronowych, jak i elektrofiltrów. Patronowe potrafią oddzielać dymy spawalnicze oraz pyły, kątowe oraz koszowe stosuje się celem wyłapywania stałych ciał z powietrza, workowe wykorzystywane są do odpylania powietrza ze stałych cząstek, koalescencyjne celem oczyszczania gazów z kropel cieczy, zaś elektrofiltry mają wychwytywać pyłki zawierające niewielkie elektryczne ładunki.

Warto mieć na względzie, iż właściwie wybrane filtry przemysłowe stanowią gwarancję bezpieczeństwa oraz dużej wydajności działania różnych maszyn, jak również bardziej złożonych systemów przemysłowych czy produkcyjnych. Dlatego też nie powinniśmy oszczędzać na filtrach i musimy w odpowiednich odstępach czasu dokonywać ich wymiany. Dzięki temu zyskamy pewność, iż zrealizują one powierzoną im funkcję. Przy czym, nie ulegnie również zachwianiu ciągłość procesów przemysłowych. Filtry nie są dużym wydatkiem, a mogą naprawdę usprawnić pracę.