Jakie badania geotechniczne musimy wykonać, żeby uzyskać pozwolenie na budowę?

Jakie badania geotechniczne musimy wykonać, żeby uzyskać pozwolenie na budowę?

Jakie badania geotechniczne musimy wykonać, żeby uzyskać pozwolenie na budowę? Zanim zaczniemy cieszyć się powstawaniem kolejnych elementów domu, musimy zmierzyć się z całym szeregiem formalności. Bardzo przyjemnie obserwuje się pojawienie się fundamentów, ścian, dachu oraz wszelkich prac wykonywanych w międzyczasie. Samo jednak spełnianie wymogów prawnych nie należy do najprzyjemniejszych etapów budowy.

Wszystko rozpoczyna się już na etapie działki. Jeśli jest już zakupiona, konieczne jest sprawdzenie warunków, które na niej występują. Służą do tego badania geotechniczne. Ich złożoność zależy od sytuacji. Przeczytanie tego artykułu pogłębi wiedzę na temat, kiedy badania geologiczne są koniecznością oraz co daje ich przeprowadzenie.

Na czym polegają badania geotechniczne?

Jakie badania geotechniczne musimy wykonać, żeby uzyskać pozwolenie na budowę?
Jakie badania geotechniczne musimy wykonać, żeby uzyskać pozwolenie na budowę?

Badania geotechniczne to analiza warunków gruntu, która pozwala na uzyskanie dużej liczby informacji odnośnie panujących warunków. Warto dodać, że dotyczy to parametrów wodno-gruntowych. Na czym polega badanie geologiczne? Żeby zdobyć informacje o gruncie, wykonywane są odwierty geologiczne. Powinny one być rozmieszczone co najmniej 2 m poniżej miejsca, gdzie najgłębiej będą zalegać fundamenty. W praktyce zwykle oznacza to głębokość około 3 m, ale pamiętajmy, że są to dane dotyczące domów jednorodzinnych. Sytuacja komplikuje się w przypadku większych budowli, które odznaczają się znacznie większą masą. Najczęściej wykonywane są 3 odwierty geologiczne, ale jeśli będzie ich więcej, uzyskana informacja będzie jeszcze dokładniejsza. Badania pozwalają na wydobycie próbek. Później trafiają one do analizy laboratoryjnej. Specjalności od geologii i geotechniki są w stanie na ich podstawie określić warunki, które panują na danym terenie. Jakie informacje można osiągnąć na etapie badań geologicznych? Przede wszystkim określają one typ gruntu na danym terenie (również w zależności od głębokości, gdyż oczywiście są to zmienne parametry) oraz głębokość zalegania wód gruntowych. Ten drugi parametr podlega wahaniom, ale rezultat o tym również jest częścią wyników analizy. Ponadto określane są informacje pośrednie, które z punktu widzenia przyszłego inwestora są najistotniejsze.

Dlaczego badania geotechniczne są tak ważne?

We wcześniejszym akapicie zostały przedstawione informacje, które osiągają geotechnicy podczas badań geologicznych. Z punktu widzenia przyszłego inwestora najważniejsze są kwestie dotyczące samego domu. Po pierwsze dotyczy to tego, czy dom postawiony na danym terenie będzie bezpieczny i nie dojdzie do osuwania się fundamentów. Po drugie możemy dowiedzieć się jakie fundamentowanie okaże się najbezpieczniejsze dla trwałości konstrukcji. W takiej sytuacji architekci mogą dobrać takie rozwiązania, która sprawią, że grunt nie będzie stanowił przeszkody w przyszłej budowie. Oprócz tego warto znać warunki występujące na działce. Mówiąc w skrócie, firma geologiczna może oszczędzić takich problemów w przyszłości jak zapadające się fundamenty czy pękające ściany.

Czy wymagania geotechniczne są obowiązkowe? Jeśli tak, to kiedy?

Sytuacja odnośnie kwestii prawnych badań geotechnicznych zmieniła się 29 kwietnia 2012 roku. Zanim nastała ta data, nie musieliśmy się przejmować wykonywaniem badań geotechnicznych (inna sprawa, że niezależnie od wymogów, są one wartościowe). Obecnie konieczne jest posiadanie pewnej informacji o warunkach gruntowych. Jak dokładne? To już zależy od budowy, na którą pozwolenie chcemy osiągnąć. Przede wszystkim wygląda to inaczej w przypadku domów jednorodzinnych, a inaczej w przypadku wielokondygnacyjnych wieżowców. Jak szeroki musi być zakres badań? Jest to określone przez kategorię geotechniczną. Zdecydowanie najwięcej osób będzie zainteresowanych warunkami, które panują w przypadku domów jednorodzinnych. W tym przypadku mówimy o pierwszej kategorii. Uogólniając, należą do niej budynki (mieszkalne, ale również gospodarcze), które składają się z jednej lub dwóch kondygnacji. Istnieją również ograniczenia, które dotyczą ścian oporowych oraz głębokości wykopów. W tym przypadku również konieczne będzie skorzystanie z pomocy firmy geologicznej. Nie jest jednak potrzebna bardzo dokładna analiza parametrów gruntu. W przypadku pierwszej kategorii konieczne jest posiadanie opinii geotechnicznej. Jest to wystarczające do tego, żeby uzyskać pozwolenie na budowę. Warunki są bardziej wymagające podczas wystąpienia drugiej kategorii geotechnicznej. Dotyczy ona przede wszystkim sytuacji, w której dom powstałby na bardziej wymagającym gruncie. Sytuacja wymaga wykonania ilościowej oraz jakościowej analizy gruntu. Być może budynek na takim gruncie będzie wymagał wykorzystania głębszych fundamentów lub dodatkowych konstrukcji, które zwiększą stabilność domu (np. filary lub nasypy). Trzecia kategoria zazwyczaj dotyczy firm budowlanych, a nie prywatnych inwestorów. To oczywiście nie jest unormowane, ale powinniśmy wiedzieć, że dotyczy to budynków wielokondygnacyjnych, powstających w wyjątkowo trudnych warunkach gruntowych lub zagłębionych o jedną kondygnację w terenie miejskiej zabudowy. W tej sytuacji badania geotechniczne muszą być dokładniejsze, gdyż konieczne jest wykonanie pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.