Ile trwa terapia narkotykowa

gimswiatki 0
Ile trwa terapia narkotykowa

Ile trwa terapia narkotykowa – narkomania jest podstępna i przebiegłą chorobą chroniczną. Osoby na nią cierpiące doprowadzają do wyniszczenia organizmu niekiedy całkowitego. Wpływa ona w sposób znaczący na ośrodkowy układ nerwowy człowieka, oddziaływuje w sposób niepożądany na zdrowie fizyczne i psychiczne. Narkoman ma również ma problemy z życiem w społeczeństwie.

Jedynym celem życiowym staje się branie narkotyków i robienie wszystkiego by je zdobyć. Nałóg sprawia że chory ucieka się do kradzieży lub prostytucji itp. Wszystko by zdobyć środki na kolejną dawkę. W niniejszym artykule znajdziesz metody na wyjście z narkomani.

Początki leczenia nałogu

Najważniejszą rzeczą w leczeniu tej choroby jest to by leczona osoba uświadomiła sobie, że jest chora. Ponieważ z narkomanii nie da się wyjść na własną rękę, należy udać się do specjalisty. Pamiętajmy, że im szybciej postawiona zostanie diagnoza tym lepsze efekty będzie miała terapia a organizm chorego będzie mniej wyniszczony.

Terapia dla osób uzależnionych od narkotyków rozpoczyna się w momencie kiedy chory jest na głodzie (odczucie konieczności zażycia substancji), brak kontroli nad ilością zażywanych narkotyków, zwiększanie dawek i ma objawy zespołu abstynenckiego gdy nie zażyje narkotyku.

Metody leczenia narkomanii

Leczenie uzależnień narkotykowych https://prywatny-osrodek-uzaleznien.pl/ powinno być uzależnione od zaawansowania choroby oraz indywidualnych sytuacji pacjenta. Popularnymi metodami leczenia narkomanii są:

 • Krótkoterminowe
 • Stacjonarne średnioterminowe
 • Stacjonarne długoterminowe

Metoda krótkoterminowa zazwyczaj przeprowadzana jest w szpitalu. Polega ona na połączeniu opieki medycznej, farmakologii oraz porad psychologicznych. Terapia trwa od 6 – 8 tygodni i jest wstępem do leczenia ambulatoryjnego. W leczeniu stacjonarnym średnioterminowym terapia trwa 6 – 8 miesięcy. Stosuje się je w ośrodkach leczenia narkomanii. W metodzie stacjonarnej długoterminowej leczenie trwa rok do dwóch lat. Zadaniem je jest nie tylko leczenie ale przywrócenie i rozwój umiejętności społecznych. Pacjencie podejmują różnego rodzaju prace w ośrodku społecznym.

Model Minnesota

Jest to popularny model leczenia uzależnień od narkotyków. Tą metodą leczy się wiele uzależnień nie tylko narkomanię. Terapia polega na uznaniu że narkomania jest chorobą, a chory ma prawo do własnej godności osobistej. Podstawą terapii jest abstynencja dożywotnia od substancji psychoaktywnych.

Terapia substytucyjna

Metoda ta wzbudza duże kontrowersje wśród specjalistów. Polega ona na zamianie dożylnych narkotyków preparatami farmaceutycznymi o podobnym działaniu. W ten sposób eliminuje się głód abstynencyjny. Z czasem dawki leków są zmniejszane. Terapii farmakologicznej musi towarzyszyć psychologiczna.

                Terapia poznawczo-behawioralna

Oparta jest na powtarzaniu sytuacji i uczenia się radzenia z problemami aż do wyeliminowania chęci sięgnięcia po narkotyki. W metodzie tej stosuje się często środki farmakologiczne.

Przebieg terapii narkotykowej i leczenia odwykowego

Ile trwa terapia narkotykowa
Ile trwa terapia narkotykowa

Po pierwsze musi nastąpić diagnoza problemu i jego skali. Następnie trzeba pokonać zespół abstynencyjny poprzez detoksykacje. Chory musi pozbyć się z organizmu toksyn, które zostały dostarczone wraz z substancjami odurzającymi. Bez tego terapia dla uzależnionych od narkotyków nie ma sensu. Jednocześnie podawane są elektrolity, magnez, potas oraz inne składniki odżywcze. Detoks przeprowadzany jest w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych. Po detoksie chorzy biorą udział w spotkaniach terapii grupowej. Tam poznają mechanizmy którymi rządzi się nałóg. W ten sposób poznają jak radzić sobie z problemem gdy pojawia się silna pokusa sięgnięcia po narkotyk. Chorzy poznają metody asertywnego radzenia sobie z problemem oraz w jaki sposób radzić sobie z emocjami w takich przypadkach.

W ośrodkach leczenia nałogów wykorzystuje się modele:

   • Wspólnotowo-resocjalizacyjny
   • Medyczny
   • Duchowy
   • Integralny

Cele terapii narkotykowej

Podstawowym celem odwyku dla narkomanów jest poprawienie jakości życia. Gównie chodzi o stan fizyczny organizmu oraz emocjonalno-psychologiczny człowieka. Dzieje się to za sprawą całkowitej abstynencji. Dzięki terapii chory przejmuje odpowiedzialność za swoje zachowania. Radzi sobie w sytuacjach zagrożenia i stresu bez sięgania po narkotyki. Wszystko to dzięki zgłębieniu mechanizmu, które prowadzą do wzięcia środków odurzających.

Ośrodki leczenia nałogów

Problem narkomanii i wszystko co tej chorobie towarzyszy jest nadal duży. Na terenie kraju istnieje spora baza ośrodków leczenia narkomanii, które pomagają chętnym którzy chcą wyleczy. Prowadzą one terapie dla dorosłych oraz młodzieży. Często pobyt stacjonarny łączony jest z metodami ambulatoryjnymi. Po wyjściu z nałogu pacjent nie jest pozostawiany. Jeżeli dana osoba wyrazi chęć może uczestniczyć w spotkaniach motywujących mających pomoc w utrzymaniu trzeźwości.

Podsumowanie

Warto skorzystać z pomocy specjalistów w leczeniu nałogu, gdyż maja oni doświadczenie w leczeniu ciężkich przypadków uzależnień. Na podstawie jego często stosują autorskie metody terapii, przy wsparciu medycznym, psychologicznym oraz duchowym. Jeżeli widzisz u siebie problem z uzależnianiem od narkotyków nie zwlekaj daj sobie szanse na normalne życie w społeczeństwie.